Trender som påverkar verksamheten

De trender som påverkar Hansels verksamhet definierades av gruppen för företagsansvar under 2013. Gruppen behandlade globala megatrender, där de trender som särskilt påverkar Hansels verksamhet identifierades.

De megatrender som är väsentliga för Hansels verksamhet anknyter till den globala ekonomiska utvecklingen, hållbar konsumtion och förändringar i konsumenternas ställning. Med den sist nämnda trenden avses framför allt att konsumenternas position förstärks, vilket innebär att företagen bör kunna erbjuda kunderna lättanvända och välfungerande lösningar. Dessutom påverkas verksamheten av olika teknologibaserade trender.

Efter identifieringen av megatrenderna fastställdes de trender som påverkar Hansels verksamhet på ett praktiskt plan.

Megatrender