Strategi och vision

Hansels vision är att vara en motor för statens effektiva upphandlingsverksamhet. Bolagets strategiska mål är att stärka sin roll i utvecklingen av statskoncernens upphandlingsverksamhet och bedriva aktivt samarbete med aktörerna inom koncernen. Hansel vill vara en föregångare inom ansvarsfulla och innovativa offentliga upphandlingar, öka utbudet av konsultation i konkurrensutsättning och införa elektroniska upphandlingsinstrument. Under strategiperioden satsar Hansel dessutom på samarbete med kunder och leverantörer samt på övervakning av avtal och utveckling av personalens kompetens.

Vision 2017: Motor för statens effektiva upphandlingsverksamhet

 

 

Ansvarsaspekterna har beaktats på ett omfattande sätt i Hansels strategi. Hansel främjar ansvarsfrågor i synnerhet via ramavtalen genom att i konkurrensutsättningar ställa villkor relaterade till ansvar.

Ansvarsaspekterna i Hansels egen verksamhet handlar om att minska miljökonsekvenserna, sköta ekonomin väl, använda resurser effektivt, säkerställa personalens arbetshälsa samt utveckla nöjdheten bland kunder och leverantörer.