Intressentgrupper

Hansels viktiga intressentgrupper är kunderna, leverantörerna, ägaren och arbetstagarna. Bolaget har även ett stort antal andra intressentgrupper, exempelvis lagstiftaren som ansvarar för upphandlingslagstiftningen, medborgarorganisationer, branschorganisationer och medier.

I början av 2013 uppdaterade bolaget analysen av intressentgrupperna så att alla viktiga intressentgrupper gicks igenom och klassificerades. Dessutom bedömdes deras växelverkan med och förväntningar på Hansel.