Synpunkter på ansvar

Hansels mål är att vara en föregångare inom ansvarsfull upphandling. Betydelsen av ansvar och ansvarsfull upphandling framhävs i bland annat statsrådets principbeslut och statens upphandlingsstrategi.

Ramavtal är en effektiv metod för att främja implementeringen av statliga beslut i upphandlingarna. Volymen för de samordnade upphandlingarna är betydande – under 2013 köpte staten varor och tjänster genom ramavtal till ett belopp av cirka 695 miljoner euro. Tack vare de stora volymerna kan Hansel bidra till uppkomsten av nya tjänster och styra utvecklingen av varor i en mer miljövänlig riktning. Genom att beakta ansvarsaspekter i ramavtal och till exempel ställa miljökriterier för upphandlingsobjekt kan Hansel påverka utbudet på marknaden.

Hansels konkurrensutsättningar genomförs öppet och opartiskt i enlighet med lagstiftningen om offentlig upphandling. Ansvarsaspekterna beaktas i planeringen och konkurrensutsättningen samt under avtalsperioden.

Beaktande av ansvarsaspekter i upphandlingsprocessen