Nyckeltal

Samordnad upphandling branschvis

Tusen euro   2013 2012 2011 2010 2009 Förändring  12/13
Upphandlingssektor Bransch            
Upphandling inom dataadministration Datakommunikation 32 299 30 491 25 413 23 017 19 250 6 %
  IT-utrustning 79 585 83 705 81 480 84 171 93 122 -5 %
  Mjukvara 27 834 27 410 22 452 23 870 21 572 2 %
  IT-tjänster och plattformlösningar 31 935 26 321 29 379 34 899 36 975 21 %
  Totalt 171 653 167 927 158 724 165 956 170 918 2 %
Upphandling av tjänster för förvaltningen Ekonomihantering 51 356 40 141 31 463 35 702 43 795 28 %
  Utveckling av organisationen och personalen 86 605 83 893 76 264 68 979 52 605 3 %
  Hantering av resor och möten 78 784 73 505 72 799 71 811 73 342 7 %
  Totalt 216 745 197 538 180 525 176 492 169 743 10 %
Upphandling av material och tekniska tjänster Upphandling av fordon och transporter 50 080 49 394 42 367 44 001 46 622 1 %
  Upphandling av material- och fastighetstjänster 56 786 52 596 57 083 48 977 38 905 8 %
  Upphandling för kontor 64 828 66 183 63 286 52 249 60 047 -2 %
  Upphandling av energi 134 898 153 338 173 572 65 669 47 959 -12 %
  Totalt 306 592 321 511 336 308 210 896 193 533 -5 %
Totalt   694 990 686 976 675 558 553 345 534 194 1 %

Samordnad upphandling

Tusen euro

 

Ramavtal, top 15

Tusen euro 2013 2012 Andel Tillväxt
Elektricitet 90 879 103 733 13 % -12 %
Företagshälsovårdstjänster 65 923 63 909 9 % 3 %
IT-apparater 47 982 45 852 7 % 5 %
Bränsle 36 292 39 034 5 % -7 %
Reguljärflyg 32 958 31 595 5 % 4 %
Leasingtjänster för apparatur 31 797 25 749 5 % 23 %
Teknisk IT konsultation 31 682 26 321 5 % 20 %
Bilar och utbildning i ekonomisk körning 28 814 27 114 4 % 6 %
Distributionskanaler för Microsoft-användarrättigheter 25 723 24 501 4 % 5 %
Användartjänster för lokaler 23 960 20 334 3 % 18 %
Kontorsmöbler 22 825 24 125 3 % -5 %
Inrikes logi- och mötestjänster 22 740 22 378 3 % 2 %
Adb- och kontorstillbehör 17 917 17 017 3 % 5 %
Röstlösningar 17 662 16 582 3 % 7 %
Tågresetjänster 12 693 10 751 2 % 18 %
Övriga sammanlagt 185 142 187 982 27 % -2 %
Samordnad upphandling totalt 694 990 686 976 100 % 1 %

Samordnad upphandling enligt förvaltningsområde

Tusen euro 2013 2012 Andel Tillväxt
Försvarsministeriet 107 803 109 650 16 % -2 %
Undersvisnings- och kulturministeriet 98 160 101 561 14 % -3 %
Finansministeriet 89 356 80 528 13 % 11 %
Arbets- och näringsministeriet 84 609 76 259 12 % 11 %
Inrikesministeriet 69 324 74 033 10 % -6 %
Kommunikationsministeriet 56 654 53 649 8 % 6 %
Justitieministeriet 45 014 41 171 6 % 9 %
Statsrådet 42 274 46 899 6 % -10 %
Social- och hälsovårdsministeriet 39 874 39 689 6 % 0 %
Jord- och skogsbruksministeriet 27 915 26 393 4 % 6 %
Utrikesministeriet 13 652 10 665 2 % 28 %
Riksdagen 12 080 11 821 2 % 2 %
Miljöministeriet 4 727 6 613 1 % -29 %
Europeiska unionens intitutioner, organ och byråer 1 706 2 534 0 % -33 %
Republikens presidents kansli 1 404 1 871 0 % -25 %
Andel ej riktad till förvaltningsområde 436 3 639 0 % -88 %
Totalt 694 990 686 976 100 % 1 %

Utgifter

Tusen euro