Bokslutets underteckning och revisionsanteckning

Helsingfors den 13.3.2014

Timo Laitinen, styrelsens ordförande

Selena Savo, vice ordförande

Tiina Lukkari

Marja-Leena Rinkineva

Panu Kilpinen

Anssi Pihkala, verksamhetsdirektör

Revisionsanteckning

Över utförd revision har idag avgivits berättelse.

Helsingfors den 13.3.2014

KPMG Oy Ab
CGR-samfund
Jorma Nurkkala
CGR, OFR