Hansel i korthet

Hansel är finska statens inköpscentral som konkurrensutsätter och administrerar ramavtal om tjänster och varor för statens upphandlingsenheter. Utöver ramavtal erbjuder Hansel sina kunder konsultation i konkurrensutsättning.

Bolagets mål är att uppnå besparingar för staten genom centraliserad upphandlingsverksamhet. Hansels kunder består av ministerier och ämbetsverk som är underställda dem samt andra statliga enheter. Bolaget har ett verksamhetsställe beläget i Posthuset i Helsingfors. Hansel har ingen verksamhet utomlands.

Syftet med Hansels verksamhet är att förenkla invecklade helheter. Genom att centralisera upphandlingar uppnås betydande besparingar och effektivare fokus på frågor kring hållbar utveckling.

Hansel erbjuder sina kunder säkerhet och smidighet. Hansels mångåriga erfarenhet av krävande konkurrensutsättningar har gett bolagets experter gedigen kompetens i ansvarsfull upphandling. Statens stora upphandlingsvolymer intresserar företag, och därigenom har Hansel goda möjligheter att påverka rutinerna hos de leverantörer som deltar i konkurrensutsättningar. Genom att kräva hållbara rutiner uppmuntrar Hansel leverantörerna att harmonisera sina aktiviteter med principerna för ansvarsfull verksamhet.

Resultaten av verksamheten redovisar Hansel i den årliga ansvarsrapporten. Föregående ansvarsrapport publicerades den 9.4.2013. Rapporteringen utgår från en väsentlighetsmatris, i vilken olika teman för Hansels ansvar värderas ur intressenternas och verksamhetens perspektiv och utifrån vilka Hansel fokuserar på de viktigaste ansvarsområdena i rapporteringen.