Organisationsstruktur

Avdelningen hantering av ramavtal ansvarar för bolagets ramavtal och är indelad i tre upphandlingssektorer: upphandling inom dataadministration, upphandling av tjänster för förvaltningen och upphandling av material och tekniska tjänster. Avdelningens medarbetare består av experter inom olika sektorer och konkurrensutsättningskonsulter.

Hansels organisation

Avdelningen för hantering av kund- och intressentrelationer ansvarar för främjande av bolagets försäljning, marknadskommunikation och kundservice. Avdelningen för juridiska ärenden och konkurrensutsättningar ansvarar för att upphandlingsprocesserna och ramavtalen är juridiskt och avtalstekniskt korrekta. Bolaget har även en stödgrupp för förenklade upphandlingar vars mål är att hjälpa kunderna att genomföra förenklade upphandlingar.

Avdelningen för ekonomi och administration består av ekonomiadministration, kommunikation och personaladministration. Avdelningen ansvarar för den externa och interna redovisningen samt ansvarsrapporteringen. Kommunikation ansvarar för bolagets interna och externa informationsverksamhet, HR-funktionen för rekrytering och kompetensutveckling. För underhållet och utvecklingen av IT-systemen ansvarar dataadministrationen.