Ledning av ansvar

Beaktandet av ansvarsaspekter relaterade till upphandling har blivit allt viktigare de senaste åren. Hansels ansvarsverksamhet leds genom bolagets normala ledningssystem.

Vad gäller ansvarsverksamheten spelar Hansels ansvarsgrupp en viktig roll. Gruppen sammanträder regelbundet och består av experter på olika funktioner inom organisationen. Ekonomidirektören är ordförande för ansvarsgruppen. För närvarande har gruppen åtta medlemmar.

Hansels ansvarsgrupp utvecklar, implementerar och informerar om ansvarsfrågor. Gruppmedlemmarna deltar regelbundet i intressentgruppernas evenemang och utbildningar där ansvarsfrågor behandlas. Dessutom föreläser gruppmedlemmarna om Hansels ansvarsverksamhet till exempel på kundorganisationernas evenemang.