Etiska riktlinjer och värden

Sedan år 2005 har Hansel haft etiska riktlinjer som är godkända av bolagets styrelse. De etiska riktlinjerna gås igenom i bolagets introduktionsprogram, som alla nya medarbetare deltar i. Riktlinjerna finns på intranätet och etiska handlingssätt betonas regelbundet vid interna informationstillfällen.

Syftet med de etiska riktlinjerna är att säkerställa att alla leverantörer behandlas jämlikt. Riktlinjerna innehåller regler för bland annat deltagande i evenemang samt givande och mottagande av gåvor. Hansel har en gåvolista på vilken alla mottagna gåvor värda över 15 euro antecknas. I Hansels gåvor till andra iakttas tjänstemannaetik.

Under pågående konkurrensutsättningar deltar Hansels medarbetare i regel inte i evenemang ordnade av företag som deltar i konkurrensutsättning.

I stället för julgåvor donerar Hansel årligen 850 euro till Barn- och ungdomssjukhuset. Hansel ger inga andra donationer.

Hansels värden