Case: Europeiska unionen satsar på innovationer i upphandlingen

Hansel samarbetar med sina europeiska systerorganisationer. Hansel deltar i projektet Innobooster Light & Furniture (inLIFE) som finansieras av EU-kommissionen. Projektet samordnas av den österrikiska inköpscentralen BBG, vars andra samarbetspartner vid sidan av Hansel är Österrikes finansministerium, Airport Linz och AIT – Austrian Institute of Technology.

Innobooster InLIFE är en projekthelhet som fokuserar på innovationer. Syftet är att kartlägga hur innovationer kan utnyttjas i samordnade upphandlingar, i synnerhet vad gäller kontorsmöbler och belysningslösningar. Med hjälp av Innobooster InLIFE strävar man också efter att reda ut om samordnade upphandlingar mellan flera länder är eftersträvansvärt på EU-nivå.

Innobooster InLife utgör en del av ett mer omfattande innovationsprojekt och en utredning i vars andra projekt representanter för bland annat England, Frankrike, Spanien, Italien och Sverige deltar.