Medlemskap i organisationer och intressen

Hansel var under år 2013 medlem i följande organisationer: Helsingfors handelskammare, Suomen Osto- ja Logistiikka yhdistys ry (LOGY), Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf, Utvecklingscentralen för Informationssamhälle rf (TIEKE), Finska dataförbundet rf, Suomen liikematkayhdistys ry, ProCom – viestinnän ammattilaiset ry, IT-Oikeuden yhdistys ry, HENRY ry, Sisäiset tarkastajat ry, Upi ry (förening för arbetsplatsmotion), Eurooppaoikeuden yhdistys, Nooan Arkki Oy (Green Office), Meeting Professionals International och Finnish Business & Society ry.

Hansels verkställande direktör Anssi Pihkala är medlem i styrelsen för Myntverket i Finland och medlem i delegationen Statens servicecenter för ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet). Vd har inga betydande aktieinnehav.