Öppenhet och kommunikation med intressenter

Principerna för Hansels kommunikation är öppenhet, konsekvens och aktualitet. Uppdateringen av Hansels kommunikationsstrategi inleddes i slutet av 2013. Vid uppdateringen av kommunikationsstrategin beaktas de ansvarsprinciper som fastställts i bolagets strategi.

Syftet med en konsekvent kommunikation är bland annat att främja en företagsbild som framhäver Hansels mångsidiga expertis. Ett annat syfte är att främja en arbetsgivarbild som är attraktiv och intressant.

Vid sidan av traditionella kommunikationskanaler använder Hansel sociala medier. Via Facebook och Twitter förmedlar Hansel information om sin verksamhet och får respons i realtid av kunder, leverantörer och andra samarbetspartner.