Miljöperspektiv i ramavtalen

Hansel har redan i flera års tid beaktat miljöperspektiv i ramavtal och bland annat använt sig av Motivas och EU-kommissionens exempelkriterier för miljövänlighet.

Hansels ansvarsgrupp går igenom alla nya ramavtal och säkerställer att miljöperspektiven beaktas i dem. Om miljöperspektiven har beaktats i ett ramavtal utifrån två eller flera kriterier som Hansel ställt beviljas ramavtalet Hansels miljöerkännande. I slutet av 2013 hade 48 av de 74 gällande ramavtalen beaktat miljöperspektiv (65 procent).

Det är inte alltid möjligt att beakta miljöperspektiv på grund av upphandlingsobjektets karaktär, till exempel i ramavtal om utveckling av organisation och personal och andra motsvarande ramavtal om experttjänster.

I Hansels ramavtal har miljöperspektiv beaktats i

1 fastställandet av upphandlingsbehovet eller

2 fastställandet av kvaren när det gäller syftet med för upphandlingen eller

3 lämplighetskraven eller

4 jämförelsekriterierna eller

5 avtalsvillkoren eller

6 en kombination av ovanstående

Samordnade upphandlingar där miljöperspektiv har beaktats

Upphandligssektor Bransch Samordnade upphandlingar 2013, M€ Miljöhänsyn tagen 2013, M€ Miljöhänsyn tagen 2013, % Miljöhänsyn tagen 2012, % Miljöhänsyn tagen 2011, %
Upphandling inom dataadministration Datakommunikation 32 10 32 29 16
  IT-utrustning 80 73 92 91 88
  Mjukvara 28 26 92 27 0
  IT-tjänster och plattformlösningar 32 0 1 0 0
  Totalt 172 110 64 55 48
Upphandling av tjänster för förvaltningen Ekonomihantering 51 44 87 93 93
  Utveckling av organisationen och personalen 87 3 3 0 0
  Hantering av resor och möten 79 74 94 96 92
  Totalt 217 121 56 54 53
Upphandling av material och tekniska tjänster Upphandling av fordon och transporter 50 48 97 94 97
  Upphandling av material- och fastighetstjänster 57 48 85 71 60
  Upphandling för kontor 65 56 86 86 91
  Upphandling av energi 135 135 100 100 100
  Totalt 307 287 94 92 91
Totalt
  695 518 75 72 71