Kollektivavtal och verksamhet med personalgrupper

Hansels kollektivavtal har förhandlats fram av Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf och De Högre Tjänstemännen YTN rf. Avtalet gäller tills vidare.

PALTA rf är ett arbetsgivarförbund som är medlem i Finlands näringsliv. De Högre Tjänstemännen YTN rf, som Hansels personalförening är medlem i, är Akavas förhandlingsorganisation för den privata sektorn.

Med undantag för verkställande direktören omfattas bolagets hela personal av kollektivavtalet. Personalen representeras i enlighet med kollektivavtalet av en förtroendeman och dennes ersättare som väljs bland de anställda.

Personalens intressen bevakas också av personalföreningen, som är medlemsorganisation i De Högre Tjänstemännen YTN rf. Cirka hälften av Hansels anställda är med i fackförbund.

Kollektivavtalet och anvisningarna för personalen finns på bolagets intranät.