Statistik över personalen

Bolaget anställde 12 personer under 2013. Sju personer rekryterades för viss tid och fem tills vidare. Grunden för visstidsanställningarna är främst att ordinarie anställda är på familjeledighet, och dessutom anställer Hansel sommarvikarier och studerande som jobbar på timlön i rusningstider.

Personalstatistik

  2013 2012 2011 2010 2009
Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 73 71 66 57 57
Antal anställda i medeltal under räkenskapsperioden 71 69 63 58 57
Anställningsförhållanden i kraft den 31.12. 79 78 77 69 67
Fasta anställningar i kraft 31.12. 77 73 69 64 60
Visstidanställningar i kraft 31.12. 2 5 8 5 7
Visstidanställningar på heltid 31.12. 1 2 4 2 3
Visstidanställningar på deltid 31.12. 1 3 4 3 4
Heltidsanställningar (visstids- och fasta anställningar) 31.12. 78 75 73 66 63
Barn-/vårdledighet i medeltal 4 5 7 8 6
Fasta anställningar 31.12., % 97,5 93,6 89,6 92,8 89,6
Visstidsanställningar 31.12., % 2,5 6,4 10,4 7,2 10,4

Hansel har en lagstadgad jämlikhetsplan, i vilken åtgärder för säkrande av jämlikhet och förebyggande av diskriminering presenteras. Bolaget följer upp hur kvinnor och män placeras i olika arbetsuppgifter och hur lönerna och löneskillnaderna utvecklas.

Könsfördelningen

 

Tidigare år >

 

Anställningsförhållandenas längd i medeltal

  2013 2012 2011 2010 2009
Arbetsår          
40 eller över 5 3 3 2 2
30-39 4 6 6 5 5
20-29 0 0 0 2 3
10-19 6 1 1 1 0
4-9 33 33 34 23 22
1-3 24 23 18 25 22
under ett år 6 9 11 8 9
Personal sammanlagt 78 75 73 66 63

Åldersfördelning

 

 

 

Personalens medelålder år 2013 var 43.

Tidigare år >

 

 

 

Personalomsättning

  2013 2012 2011 2010 2009
Nya anställningsförhållanden 12 12 14 9 11
varav visstidsanställda 7 3 5 2 3
Avslutade anställningsförhållanden 11 10 6 5 5
varav pensionerade 0 0 0 1 1
Visstidsanställningen upphörde 8 3 2 1 1
Antal som sagt upp sig 3 7 4 3 3
Omsättning i medeltal, % 14,6 14,1 13,0 10,1 11,9
Omsättning, % 13,9 12,8 7,8 7,2 7,5
Omsättning, personal som sagt upp sig, % 3,8 9,0 5,2 4,3 4,5

En avgångsintervju genomförs med alla anställda som sagt upp sig. Målsättningen med intervjuerna är att få respons på hur arbetsgemenskapen fungerar och förslag på hur man kan utveckla verksamheten och förbättra den. Responsen behandlas i ledningsgruppen. Ingen anställd har sagts upp åren 2008–2013.

Sjukfrånvaro och olycksfall

  2013 2012 2011 2010 2009
Antal olycksfall som lett till frånvaro per år 5 7 1 2 2
Antal olycksfall som skett under arbetstid per år 2 1  - - -
Dödsfall  -  -  - - -
Sjukfrånvaro (inkl. vård av sjukt barn), dagar/årsverke 6,6 9,3 8,1 7,8 6,3
Sjukfrånvaro (exkl. vård av sjukt barn), dagar/årsverke 5,4 8,3 7,4 7,1 5,2
Kort (1–3 d) sjukfrånvaro (exkl. vård av sjukt barn), dagagr/årsverke 2,3 2,6 2,6 2,1 2,1
Sjukfrånvaron totalt (exkl. vård av sjukt barn), årsverke 1,6 2,4 2,0 1,8 1,3
Sjukfrånvaroprocent (inkl. vård av sjukt barn) 2,8 3,9 3,4 3,3 2,7
Sjukfrånvaroprocent (exkl. vård av sjukt barn) 2,3 3,5 3,1 3,0 2,2
Använda medel för hälsovård, €/person/år 596 669 486 433 454
Använda medel för personalens rekreation, €/person/år 514 579 674 504 339