Arbetstillfredsställelse, chefsverksamhet och rekreation

En fungerande arbetsplats med kompetent ledning påverkar på ett väsentligt sätt personalens arbetstillfredsställelse, engagemang och motivation. Att skapa en god samhörighet är viktigt för Hansel.

Hansel mäter arbetstillfredsställelsen nivå genom en enkät med ungefär 1,5 års intervall. Arbetstillfredsställelsen har hållit sig på en god nivå de senaste åren. Enligt den senaste mätningen från hösten 2012 var medelvärdet för medarbetarnas arbetshälsa 3,7 på en skala från 1 till 5 (3,6 år 2011). Undersökningen genomförs nästa gång våren 2014.

Hansel satsar på utvecklingen av chefsverksamheten, och dess kvalitet mäts. År 2013 gjordes en 360-utvärdering av ledarskapet, där chefsverksamheten bedömdes av cheferna själva, deras direkta underställda, chefer och närmaste kolleger. Resultaten analyserades på individuella coachningsmöten, utifrån vilka cheferna gjorde upp personliga utvecklingsplaner. För utvecklingsobjekt inom chefsverksamheten på bolagsnivå ordnas chefscoachning på bolagsnivå. Ledningens kvalitet utvärderas också i enkäten om arbetstillfredsställelse.

Ett sätt att skapa samhörighet är att ordna gemensamt program och evenemang för personalen. Hansel uppmanar hela personalen att delta i de evenemang som ordnas av bolagets personalklubb. Under 2013 ordnade personalklubben motions- och kulturevenemang, en sommarfest och den traditionella lillajulsfesten. Hansel har bland annat egna innebandy- och fotbollslag som spelar i amatörserier.

De evenemang som personalklubben ordnar har varit populära bland personalen, och programmet planeras och utvecklas enligt personalens önskemål. Arbetsgivaren betalar en del av kostnaderna för evenemangen. Totalt uppgick kostnaderna för rekreation under 2013 till 36 tusen euro.