Styrelse

Timo Laitinen, född 1958

styrelsens ordförande
juris kandidat
generaldirektör
Statskontoret
medlem av styrelsen sedan 2012

Selena Savo, född 1973

styrelsens viceordförande
pedagogie magister
personalchef
Finansministeriet
medlem av styrelsen sedan 2013

Tiina Lukkari, född 1954

filosofie magister
inköpsdirektör
Alko Ab
medlem av styrelsen sedan 2010

Marja-Leena Rinkineva, född 1964

juris kandidat
näringslivsdirektör
Helsingfors stad
medlem av styrelsen sedan 2007

Panu Kilpinen, född 1974

merkonom
kundchef
Hansel Ab
medlem av styrelsen sedan 2013