Utsikter och mål för år 2014

År 2014 fortsätter Hansel med att implementera strategin, enligt vilken bolaget stärker sin roll i utvecklingen av statskoncernens upphandlingsverksamhet. De samordnade upphandlingarnas volym väntas vara på samma nivå som året innan. På grund av sänkningen av den genomsnittliga procentuella serviceavgiften väntas Hansels intäkter för serviceavgifter minska. Sänkningen av serviceavgifterna baserar sig på beslut om att sänka de procentuella serviceavgifterna för vissa ramavtal. Kunderna drar nytta av detta i form av lägre priser. Konsultationsverksamheten antas fortsätta att växa. Hansels ekonomiska läge förväntas förbli stabilt.

Det nya upphandlingsdirektivet godkändes i Europaparlamentets omröstning i januari 2014. Direktivet fäster uppmärksamhet vid betydelsen av elektroniska lösningar för upphandling. Den finska upphandlingslagen kommer att reformeras utifrån direktivet. Hansel deltar aktivt i den nationella lagberedningen.

Samarbetet med statskoncernens servicecentraler fortsätter 2014. Målet är att förbättra den statliga upphandlingsverksamhetens kostnadseffektivitet och kvalitet samt att undvika överlappande arbete. Hansel bedriver regelbundet samarbete med bland annat Statskontoret, Senatfastigheter, Palkeet och Haus. Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori som inledde verksamheten 1.1.2014 är en ny viktig samarbetspartner för Hansel.

Hansel följer upp behandlingen av offentliga upphandlingar i Europeiska unionen. Hansel deltar i samarbetsgruppen för de europeiska ländernas centrala inköpscentraler. Utöver Hansel ingår bland annat följande inköpscentraler i denna grupp: danska SKI, svenska Kammarkollegiet, österrikiska BBG, italienska Consip och portugisiska ANCP.